פסיכותרפיה משולבת גישות

               

הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות

לימודי פסיכותרפיה משולבת גישות

תכנית תלת-שנתית

ניהול וריכוז אקדמי: פרופ’ דניאלה קרמר-מור

תכנית ההכשרה מבוססת על הקניית ידע מעמיק ומיומנויות מקיפות בשילוב מגוון עשיר של גישות מבוססות ראיות לטיפול בפרט ובמשפחה. מתוך הבנה שכל מטופל וכל מטפל מביאים איתם למפגש הטיפולי רקע ואישיות ייחודיים, הפסיכותרפיסט המומחה לשילוב גישות מחויב להיות מצויד בידע פסיכולוגי וטיפולי מקיף ובמיומנויות טיפוליות במגוון שיטות טיפול מילוליות ובלתי מילוליות. התכנית מושתתת על שילוב ייחודי ומותאם למטופל/ים מתוך הזרמים הבאים: הפסיכו-דינמי, היונגיאני, ההומניסטי והאקסיסטנציאלי, לצד הטיפול המערכתי המבוסס על ידע והתנסות בגישות מן הטיפול המשפחתי, הזוגי והקבוצתי.

מטרות התכנית:

הכשרת פסיכותרפיסטים מומחים לשילוב גישות והתאמתן למטופליהם במסגרת פרטנית ומשפחתית.  קידום התחום של פסיכותרפיה משולבת גישות, בישראל.

אוכלוסיית היעד

בעלי תואר שני לפחות ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה במקצועות: רפואה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלים באמצעות יצירה והבעה, בריאות נפש קהילתית, נוער בסיכון, סיעוד, פסיכולוגיה חינוכית, ארגונית וקוגניטיבית, יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד.

לאתר התוכנית