מיכל סינגר

מטפל זה מציע טיפול בעלות מוזלת לנפגעי המשבר