פסיכותרפיה ויעוץ אקזיסטנציאליסטי

ראש התכנית: ד”ר גדעון מנדה
מרכז: יהלי שר שלום (.M.A)  

לימודי תעודה, תכנית תלת-שנתית
תכנית הכשרה תלת-שנתית, המיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות.

הגישה האקזיסטנציאליסטית:
מקורות הגישה האקזיסטנציליסטית הם בראש ובראשונה פילוסופיים. הגישה האקזיסטנציאליסטית עוסקת בהבנת דרכם של אנשים בעולם, ובבירור השאלה מהי משמעות המושג “לחיות” עבור כל אחת ואחד מאיתנו.

גישה זו רואה באדם יצור חופשי בעל חופש בחירה ויכולת ניווט. ככזו, דורשת גישה זו מהמטפל לזנוח את הביטחון המופרז בתיאוריה. הגישה קוראת לפתיחות אמיתית לחוויה של האחר, לראיית המציאות האישית של כל אחת ואחד כפי שהם חווים אותה, ולא כפי שהמטפל חושב שנכון או צריך לחוות אותה.

הגישה האקזיסטנציאליסטית מציבה את המטפל כמלווה החוקר עם מטופליו את סערות החיים, עד אשר ידעו לצעוד בעצמם אל חופי המבטחים האותנטיים. מטרת הטיפול היא לסייע לפרט לשוב וליטול את מושכות חייו, תוך חיפוש משמעות והתחשבות “בקרקע הקיום” שלנו. כל זאת, תוך הקפדה שלא לשפוט או לקטלג את הצועדים בדרך או את מסלולם.

מטרת התכנית:

  • הכשרת מטפלים בגישה האקזיסטנציאליסטית
  • קידום הגישה האקזיסטנציאליסטית בישראל

מיועדת:
לבוגרי תואר ראשון לפחות מתחומי הפסיכולוגיה, או העבודה הסוציאלית. בעלי תואר שאינו מתחומים אלו ידרשו להשלים קורסים בפסיכולוגיה.