“דעת”: ביה”ס ללימודי התיאוריה הפסיכואנליטית

יוזמה וניהול: דוד בנאי וד”ר עומר לנס

מרצים: דוד בנאי, ד”ר עומר לנס, ד”ר יקיר קריצמן, ד”ר חגי שיקלר, טלי עציון-רון, רוני עמיאל, אמנון פוד, תמי בורנשטיין, איילת דביר.

אתר התוכנית: https://daat-school.wixsite.com/daat/home

טלפון: 053-5681234

 תוכנית הלימודים:

הלמידה וההבנה של המאמרים ושל התאוריה הפסיכואנליטית על גישותיה השונות נחשבת קשה ומתסכלת. הייחודיות של התוכנית המוצעת הנה הנגשת הידע הפסיכואנליטי על היבטיו התיאורטיים והקליניים כאחד, והפיכתו למובן ובעיקר מעשי וידידותי עבור אוכלוסיית בעלי מקצועות הטיפול והייעוץ השונים.

בית הספר שם לו כמטרה להקנות לסטודנטים התמצאות עמוקה ומקיפה בתיאוריות החשובות ביותר לתמיכה בטיפול פסיכותרפוייטי דינאמי פרטני ומערכתי. לרכוש יכולת שיפוט קליני לצורך יישום נכון של התיאוריות במצבים וברגעים המשמעותיים  ולהיעזר בתיאוריה על מנת לבסס אמפטיה ולהעריך את המתרחש בתהליך הטיפולי. דגש מיוחד יושם על התמודדות עם תיאוריות מורכבות וקשות להבנה.

בית הספר יתמקד לא רק בתוכן הלימודי אלא, לא פחות, בשיטות הלמידה וזאת על מנת לאפשר הבנה, התמצאות מקיפה, הטמעה וזכירה לטווח ארוך של החומר הנלמד על אף המופשטות והמורכבות שלו.

קורסים מרכזיים:

פרויד ומודל הדחף, תיאוריות של יחסי אובייקט, ויניקוט, קוהוט, הגישה ההתייחסותית, התגובות הטיפוליות-שיקוף ופרשנות, העברה והעברה נגדית, הכשל האמפאתי והאפשרויות לתיקון, תהליכים מנטאליים ראשונים ביחסי הורים-ילדים ועוד

מבנה ותוכנית לימודים:

אורך המסלול: שנתיים, עם אפשרות לשלוש      מקום לימודים: סמינר אפעל

יום הלימודים: יום חמישי מ-14:30 עד 19:45 (6 שעות אקדמיות)

מספר ימי לימוד: 24 בשנה לאורך שנתיים,ארבעה סמסטרים (2 סמסטרים בכל שנה)

ביה”ס פונה לאנשי מקצועות הטיפול והייעוץ שרוצים לדעת יותר, לדעת היטב ולדעת ללמוד: עובדים סוציאליים, מרפאים בתנועה, בהבעה ויצירה, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, רופאים, יועצות חינוכיות וארגוניים, מרפאים בעיסוק, מטפלים בסיוע בע”ח, מטפלים משפחתיים, והעוסקים בתחומי הבריאות השונים, שהנם בעלי תואר שני (תואר ראשון במקרים חריגים) בתחומי עיסוק אלו.

תהליך הצגת מעומדות:

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון: 053-5681234

על המתעניינים לשלוח בהקדם קורות חיים מפורטים+המלצות למייל:  psycho.daat@gmail.com

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון אישי.