חידוש חברות

חברי איגוד שעברו ועדת קבלה בעבר מוזמנים לחדש את חברותם- אנא בחרו באחת מאפשרויות התשלום בדף זה.

שימו לב: להצטרפות לאיגוד יש להגיש תחילה מועמדות ולפעול לפי תשובת ועדת הקבלה.

תשלום בהוראת קבע

סה"כ ₪280 לשנה לאחר הנחה

תשלום לשנתיים

₪630 לשנתיים- עד שלושה תשלומים (סה"כ ₪315 לשנה)

תשלום לשנה

סה"כ ₪330 בתשלום אחד