אימאן סג’ראוי ח’טיב

portrait

אימאן סג’ראוי ח’טיב

עבודה סוציאלית וטיפול רגשי.טיפול בילדים באמצעות משחק

מיקום:

צפון

  • עיסוק והשכלה אקדמיים

    • תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוני’ העברית בירושלים
    • הסמכה לטיפול במשחק במכללת אורנים
    • תואר שני בעבודה סוציאלית מגמה טיפולית באוני’ בר אילן