גלית דגן קורנר

portrait

גלית דגן קורנר

מטפל זה מציע טיפול בעלות מוזלת לנפגעי המשבר