פסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות

תכנית פסיכותרפיה מזרח – מערב משלבת ידע ממסורות מזרחיות ומערביות בטיפול נפשי. מודל העבודה והמודל התיאורטי בתכנית התגבשו כמענה לצרכים מגוונים בטיפול הנפשי – וביניהם צורך רוחני ותחושה של ניכור לגוף ולתחושות. תכנית הלימודים כוללת  דו-שיח בין היבטים גופניים, נפשיים ורוחניים כחלק משלמות יסודית אחת. פרוש הדבר הוא שהטיפול הנפשי כולל בתוכו מרכיבים גופניים ורוחניים. תכנית הלימודים מכשירה מטפלים להקשבה בין-אישית ב”כאן ועכשיו” של חדר-הטיפולים בשדה התחושתי, הרגשי והטראנספרסונאלי. הלימודים נעשים ברובם “in vivo” – בהתאם למסורת של פסיכותרפיה הומאניסטית- אינטגרטיבית שהתפתחה תחת ארגון הגג של ה- United Kingdom Council for Psychotherapy באנגליה. הלימוד החוויתי כולל גם תרגול מדיטטיבי, תרגול בתנועה ועבודה במגע. חלקים אלו של העבודה נועדו להעמיק את הקשב התחושתי-רגשי ובכך לעזור למטפל להיות נוכח עם המטופל בשדות של תחושות, חוויות ועשייה יצירתית. הלימוד מתבסס על מסורות דאואיסטיות, בודהיסטיות, מאסכולות שונות של פסיכותרפיה גופנית, מתיאוריות פסיכודינאמיות ומהעבודה האינטגרטיבית שצמחה במכון דמו”ת לאורך השנים.

מטרות התכנית:

להכשיר אנשי מקצוע:

  • להקשבה לממדים הגופני והרוחני בטיפול הנפשי.
  • לזהות ולטפל בדפוסים גופניים-תחושתיים-רגשיים שהם תולדה של אירועי דחק וטראומה, ולעבוד עם מטופלים המתלוננים על סימפטומים גופניים בטיפול נפשי.
  • להתבונן בו-זמנית בסימפטומים הגורמים למצוקה, ובמשאבים העומדים לרשותו של המטופל.
  • לאמץ עמדה פנומנולוגית, בה יש הקשבה לתהליכים מילוליים ותהליכים המתרחשים בשתיקה, בחדר הטיפולים.
  • לחדד את היכולת של המטפל להתאים את איכות הנוכחות being)) שלו לגוונים השונים בנוכחות המטופל.

לקדם לימוד של:

  • תהליכי חיים וחיוניות, הבאים לידי ביטוי בתהליכים פנימיים ואישיים, תוך הסתמכות על החוקיות של תהליכי חיות וכליה (תהליכים “אנרגטיים”) המתוארים במסורות הרוחניות שמקורן במזרח. מתוך כך  – לאפשר תקשורת עם מטופלים  שמבטאים את חוויתם הפנימית בשפה הלקוחה ממושגי ה”עידן החדש” ותרבות המזרח.
  • שפה תיאורטית הקושרת בין תהליכים פסיכודינאמיים, תהליכים גופניים, ותהליכים ופרקטיקות  רוחניות, תוך לימוד של שפה טיפולית המכירה במקומם של הנוכחות המדיטטיבית, של תנועה ושל מגע בטיפול פסיכותרפויטי.
  • דרכים לשלב בין מסורות-ריפוי וטיפול, שמקורן במזרח, לבין פסיכותרפיה קונבנציונאלית, בפרקטיקה פרטית ובמוסדות טיפוליים.

לאתר התוכנית