לימודים לתואר שני בהתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית

ההתמחות לתואר שני בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח באוניברסיטת חיפה

ההתמחות לתואר שני באוניברסיטת חיפה במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות האדם, מציעה תפיסה חדשה להכשרת פסיכותרפיסטים שיוצאת מתוך גישה עדכנית לגבי בריאות הנפש הרואה את האדם השלם על גופו, נפשו ורוחו.

תפיסה זו מתייחסת לבריאות הנפשית מנקודת מבט הוליסטית שכוללת את ההיבטים השונים בהוויתו וחייו של אדם ובהם גם סביבתו האנושית, התרבותית והפיזית-אקולוגית. זאת, מתוך הבנה שכל ההיבטים הללו (גוף, נפש, רוח, סביבה אנושית וסביבה פיזית) קשורים וכרוכים אלו באלו. יתרה מזאת, זוהי נקודת מבט שמתייחסת לא רק לחסר ולקושי או לפגיעות הנפשיות אלא גם למימד ההתפתחות האישית של האדם וליכולתו לממש את עצמו על כל היבטי הווייתו.

הלמידה בתוכנית מתמקדת בגישות וטכניקות מגוונות של טיפול מתחומי הפסיכותרפיה הדינמית, הפסיכותרפיה ההומניסטית, הפסיכותרפיה הגופנית-הסומאטית, הפסיכותרפיה שמשלבת רוחניות והפסיכולוגיה הטראנספרסונלית, ועושה בהם שימוש משולב ומעמיק המהווה שפה טיפולית חדשה.

הטיפול האינטגרטיבי הנלמד עוסק באינטגרציה של תחומים אלו כערוץ מרכזי דרכו מתקיים הטיפול הנפשי תוך הצבת רווחת המטופל כערך עליון ובאופן התואם ביותר לצרכי המטופל ונטיית ליבו. מטרת העל של הטיפול האינטגרטיבי גוף נפש רוח היא לסייע לרווחתו הנפשית של המטופל, תוך שאיפה לאיכות חיים מיטבית ושאיפה לאינטגרציה בין כל חלקי האדם השלם, כמצע להתפתחות אישית, הגשמה עצמית ואף רוחנית. שילוב אינטגרטיבי זה הוא שמייחד את התוכנית המוצעת.

תהליך ההכשרה של פסיכותרפיסט.ית אינטגרטיבי.ת גוף-נפש-רוח מתוכנן ללימודים של שלוש שנים. שנתיים מהן לתואר שני, ושנה שלישית שמתקיימת במסגרת לימודי המשך, שעיקרה המשך ההכשרה המעשית (האורכת שנתיים מתוך השלוש) והעמקה בתחום הקליני.

תוכנית ההתמחות מיועדת לא רק להכשרה אלא גם לתלמידי ותלמידות מחקר שימשיכו מן המ.א. לדוקטורט.

תנאי הקבלה לתוכנית ומידע נוסף מפורטים באתר ההתמחות

https://integ-psych.edu.haifa.ac.il/