אמון בנוכח ואמון במתהווה: סוגית משך הטיפול ממבט פסיכואנליטי

אמון בנוכח ואמון במתהווה: סוגית משך הטיפול ממבט פסיכואנליטי - הרצאה במסגרת האסיפה השנתית 2022

calendar 13/05/2022
location

במה אפוא שונה היום הפרקטיקה הפסיכואנליטית מן הפרקטיקה של טיפולים אחרים הנפוצים בימינו, ובמיוחד אילו קצרי המועד?
אפשר לתאר צירים שונים: אחד מהם, כנראה הבולט ביותר, הוא משך הטיפול והלוגיקה שעוסקת בהבנת תהליך ההתמרה.
בהרצאה אדון (בקצרה) במאמרו של פרויד “אנליזה סופית ואינסופית” ובמאמרו של מיטשל “מה יודע המטפל?”.
אתאר את אופי הדינמיקה של הצמיחה בציר הזמן ובנוכחות המכילה ואראה את המגבלות ההכרחיות של הטיפול הקצר.
בנוסף, אעמוד על המרכיבים החינוכיים המשמעותיים בתהליך ההכשרה: אסביר מהו התהליך הנדרש על מנת להכשיר מטפלים הבשלים לליווי טיפולי ארוך טווח – מתוך הבנת הדינמיקה של טיפול כזה והיכולת להגן עליו לאורך זמן.

סיקור הכנס

סרטונים מהכנס