שאלות נפוצות

מדוע להיות חבר באיגוד?

חברות באיגוד מקצועי מקנה שני דברים עיקרים:

  1.  בית ותחושה של השתייכות וזהות מקצועית בתחום מקצועי בו תחושת ה”לבד” אינה תמיד קלה. בתוך ממד זה כלולות הכרויות בין –אישיות, רשתות של הפניות הדדיות וחיבורים מקצועיים, ואפשרות להשתלב בפעילויות האיגוד.
  2. הטבות השמורות לחברים באיגוד ובכלל זה הכללות ברשימת מטפלים מוכרים, הנחות בפעילויות האיגוד ובעתיד גם עזרה בייצוג משפטי, ביטוח מקצועי, מנוי לכתבי-עת ועוד..

מי יכול להתקבל כחבר באיגוד?

כחבר באיגוד יוכל להתקבל כל מי שהוכשר ועוסק בפסיכותרפיה על-פי הפירוט הבא:

  • פסיכולוגים קליניים ופסיכולוגים שיקומים-רפואיים מומחים.
  • פסיכיאטרים לאחר שלב ב’.
  • בוגרי הכשרות בפסיכותרפיה המוכרות על-ידי “איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה”.
  • עוסי”ם קליניים, עוסי”ם ומטפלים באמנויות העוסקים בפסיכותרפיה ועומדים בדרישות העיסוק בטיפול וקבלת הדרכה כמפורט בסעיפים 5 ו 6 בתקנון האיגוד.
  • בוגרי הכשרות אחרות בפסיכולוגיה או בפסיכותרפיה, בישראל ומחוצה לה, העומדים במלא הדרישות על-פי תקנון האיגוד.

כל הנאמר כאן הוא בכפוף להשלמת טיפול פסיכותרפויטי אישי שנמשך שנתיים לפחות.

מי יכול להתקבל כמועמד לחברות באיגוד?

כמועמד לאיגוד יתקבלו תלמידים או מתמחים שטרם השלימו את הכשרתם או שלא מילאו את כל הדרישות לחברות על-פי התקנון.
אנו ממליצים לתלמידים, פרקטיקנטים ומתמחים להצטרף כמועמדים לאיגוד על מנת למצוא –  ולעזור בגיבושו של –  בית מקצועי, ומסגרת שיכולה להביא ליד ביטוי ציבורי את כישוריהם ואת צרכיהם.

מה ההבדל בין האיגוד הרב-תחומי לאיגודים אחרים?

האיגוד הרב-תחומי מכיר בפסיכותרפיה כעיסוק ויעוד העומדים בפני עצמם. הוא אינו כרוך בהשתייכות למקצוע-אב מסוים וחבריו באים ממקצועות רבים. רעיון זה נובע מן המשותף הרב שבין אנשים העוסקים באופן מקצועי ולעתים יום-יומי במפגש פסיכותרפויטי – לעומת מכנה משותף רלבאנטי פחות – כמו תואר אקדמי שעשוי, במקרים רבים, להוות הכשרה אקדמית ולא טיפולית.

מדוע לחייב מועמדים לחברות בתואר ראשון אקדמי?

אנו מצפים מחברי איגוד להיות בעלי יכולת למידה והמשגה , לפתח יכולת ביקורתית, ולהוכיח יכולת התמדה בלימוד לאורך זמן. תואר ראשון הוא כיום כלי טוב יותר מכלים אחרים העומדים לרשותנו על מנת להעריך יכולות אלו. שיקול מעשי יש בעובדה שחקיקה עתידית לגבי העיסוק בפסיכותרפיה עשויה לתבוע תואר אקדמי או מקביל לו.

מדוע אם כן לא לדרוש תואר שני?

האיגוד דורש מחבריו דרישות רבות, שמבחינת היקף השעות שלהן דומות לנדרש בלימודי תואר שני, אך מתמקדות בלימודי ליבה של פסיכותרפיה ולא בלימודים מחקריים. זהו ביטוי נוסף להכרה בפסיכותרפיה כמקצוע ולא כנגזרת של עיסוק אקדמי-מחקרי.

כיצד יתכן שהאיגוד מקבל מועמדים וחברים מהכשרות שונות כל-כך זו מזו?

האיגוד הוא גוף פלורליסטי במכוון ובמוצהר. הוא מחייב עמידה בלמודי ליבה משותפים ובסטנדרטים וקריטריונים מקצועיים גבוהים. מעבר לכך יש הכרה עקרונית במגוון האין-סופי של גישות לנפש האדם, ולכן בשוויון-ערך בין גישות מוכרות שונות בפסיכותרפיה. להיבט זה של אופי האיגוד יש תימוכין מן המחקר, שאינו מוצא הבדלים מובהקים ביעילות של פסיכותרפיה בין גישות פסיכותרפויטיות שונות.

מדוע יש דרישה לטיפול אישי כתנאי לחברות באיגוד?

העיסוק בפסיכותרפיה נוגע לעתים קרובות בנימי נפש עדינים ועמוקים. לתפיסתנו אין ללמוד אודות הפוטנציאל המרפא של הטיפול – כמו גם אודות הקשים והסכנות הגלומים בו- בלא להתנסות בעצמך בטיפול. גישה זו מקובלת גם בשניים מהזרמים המכשירים הגדולים – ההומאניסטי והפסיכואנליטי – המחייבים טיפול אישי ממושך כחלק מתהליך ההכשרה בפסיכותרפיה.

מהו היחס והקשר של האיגוד לאיגודים אחרים לפסיכותרפיה?

בישראל קיימים היום מספר איגודים מקצועיים לפסיכותרפיה. כל האיגודים הללו הם כיום ספציפיים לצורה מסוימת של פסיכותרפיה – דינאמית, ממוקדת, גופנית, קוגניטיבית-התנהגותית ועוד.
לחילופין – כמה מאיגודים אלו דורשים הכשרה המעודדת קיומן של גילדות מקצועיות ספציפיות מאוד.
האיגוד הרב-תחומי מהווה גוף המכבד גישות מגוונות ושונת. ניתן בהחלט להיות חבר באיגוד מקצועי ספציפי במקביל לחברות באיגוד הרב-תחומי. האיגוד מזמין את חברי האיגודים האחרים לדיאלוג ושותפות סביב הנושאים החשובים לכולנו כאנשי-מקצוע – ובראשם הבטחת טובתם של הפונים לטיפול נפשי.

מי מכיר באיגוד?

כיום אין גוף חיצוני המכיר באיגודי פסיכותרפיה בישראל. איגוד מקצועי אינו זקוק להכרה חיצונית, אבל כינונו של איגוד מקצועי חזק עשוי להוביל להכרה כזאת. הצטרפות של כל חבר נוסף לאיגוד הרב-תחומי תגדיל את כוחו ותאפשר לו להוות קול משמעותי בגיבוש עתידי של מהות ואופי העיסוק בפסיכותרפיה בישראל. אופיו הפלורליסטי של האיגוד עשוי, עם הזמן, להפוך אותו לגוף הגדול בישראל להכרה ולהסדרה של העיסוק בפסיכותרפיה.

עשיתי הכשרות רבות בפסיכותרפיה – האם אני יכול להצטרף לאיגוד?

לאיגוד יכולים להצטרף כמועמדים או כחברים אנשים שעברו הכשרה בתוכנית מוכרת על ידי האיגוד או בתוכנית אקדמית בפסיכותרפיה שכוללת את מקצועות הליבה, מספר שעות הלימוד הנדרשות, הדרכה מקצועית מקיפה וטיפול אישי. במקביל נדרשים מועמדים וחברים לקבל על עצמם את התקנון האתי של האיגוד.
אם סיימת הכשרה כזאת – בפסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות או הכשרה אחרת- בישראל או מחוצה לה – המוכרת על-ידי האיגוד אנא השתמש/י בסעיפים 5 ו6 ב”תקנון האיגוד” המופיע באתר כדי לבדוק את זכאותך לחברות או מועמדות באיגוד.

יש לך שאלה?