חזון

האיגוד שואף להוות בית רעיוני ורגשי לחברים בו ולקהילה בה הוא פועל. האיגוד קורא לבחינה חדשה ומרחיבה של העיסוק בפסיכותרפיה כביטוי של מפגש בין-אישי ייחודי. מפגש זה כולל התייחסות טיפולית למצוקה וסבל מחד, ולהתפתחות, מימוש ויצירה מאידך. גישה זאת נשענת על אמונה בפוטנציאל הגלום בהתרחשות בין-אישית אמפטית ללא שיפוטיות, לשם יצירת סביבה תוך-אישית ובין-אישית מיטיבה, עשירה ומעשירה. האיגוד פתוח למגוון שפות טיפוליות, מתוך אמונה ששפות טיפוליות שונות מתאימות לאנשים שונים אך איכות השפה, הגדרתה וגבולותיה הם מהותיים. האיגוד מחוייב לבחינה עצמית מתמדת תוך מעקב אחר ההתפתחויות בזירה המקצועית והטמעתן בפעילות השוטפת. האיגוד מחוייב לעשייה חברתית – קהילתית כחלק מפועלו.

מטרות

להוות ארגון גג הנותן הכרה ושיוך מקצועי לאנשים העוסקים בטיפול נפשי במגוון גישות. לשמש כגוף מקצועי המצטרף לגופים מקצועיים קיימים, ובנוסף מציע חלופה לשם הכרה בתוכניות, מוסדות, ומסלולי לימוד חדשים. לקדם חקיקה לשם הכרה בעיסוק בפסיכותרפיה במגוון גישות. לקבוע סטנדרטים לאיכות ההכשרה ודרישות המקצוע המחייבים את העוסקים בפסיכותרפיה ואת תוכניות ההכשרה השונות. להביא למתן הכרה מקצועית לתפיסות טיפוליות המשלבות עבודת גוף-נפש-רוח. לפעול להשתלבות מטפלים החברים באיגוד וכן סטודנטים הנמצאים בשלבי התמחות במוסדות לבריאות הנפש ובמערך הציבורי המטפל. לפעול לעידוד וקיום דו-שיח בין הגישות השונות בפסיכותרפיה ומקצועות טיפוליים נוספים. לתרום להרחבה והעמקה של תחום הפסיכותרפיה בארץ על-ידי ארגון כנסים, ימי עיון ותוכניות מחקר.